Untitled
Zpět
 Podzimní setkání seniorů 2011

Dne 21.10. 2011 od 15:00 hodin se uskutečnilo tradiční setkání seniorů.Senioři mohli shlédnout představení dětí z country kroužku při ZŠ Vápenná,dále vystoupení taneční skupiny ,,Mužoretky ze Skorošic",nechyběla ani bohatá tombola.
Velkým překvapením byla vzácná návštěva paní poslankyně MuDr. Jitky Chalánkové.
K poslechu a tanci hrálo hudební duo Alfa Music.