Untitled
Zpět
 NOVOROČNÍ VÝŠLAP 2017

Po loňském „nultém ročníku“, se také letos uskutečnil Novoroční výšlap k Arcibiskupskému lomu.
Podle počtu účastníků se již může pomalu hovořit o nové tradici ve Vápenné.