Untitled
Zpět
 Pasování prvňáčků do cechu čtenářů.

Dne 18.6.2009 proběhlo v místní knihovně pasování prvňáčku do cechu čtenářů.Pro děti byly připraveny mnohdy nelehké úkoly,ale nakonec se ukázalo,že se ve škole za rok něco naučily. Děti všechny úkoly nakonec splnily,možná napomohla výstraha v podobě uvržení do hladomorny.
Nezbývá než poděkovat paní Gwuzdové – vedoucí knihovny a učitelkám paní Šuškové,Šubové a Bromníkové za perfektní zorganizování celé akce.