Untitled
Zpět
 Beseda - sportovní areál Vápenná

Dne 20.8.2009 v 18:00 hodin proběhla v jídelně společnosti OMYA CZ,s.r.o. Vápenná beseda s občany na téma – Výstavba sportovního areálu ,aneb prostor pro Váš volný čas.
Pan starosta přivítal všechny občany a představil celý projekt formou dataprojekce.Sa­mozřejmě byl věnován i dostatečný prostor pro diskuzi a dotazy občanů.