Untitled
Zpět
 Letní kino 2009

Již se stává tradicí videoprojekce filmů v prostoru obecního parku ve Vápenné v průběhu letních prázdnin.Během poslední videoprojekce bylo pořízeno několik málo fotografií,které zobrazují samotný průběh akce.
Touto cestou děkujeme všem,kteří se spolupodíleli na organizování všech projekcí,hudebního programu a samozřejmě zajištění nezbytného občerstvení.