Untitled
Zpět
 Instalace vánočního stromu 2010

Fotografie zachycují dovoz a stavění vánoční stromu. I v letošním roce byl nápomocen jeřáb JSDH Vápenná.