Untitled
Zpět
 11. OBECNÍ PLES 2011

Několik málo fotografií zachycujících skvělou atmosféru na již 11. obecním plese,který se konal v sobotu dne 21.1.2011.
Děkujeme všem,kteří se podíleli na organizování celé akce.