INFORMACE – shromažďování a sběr vybraných odpadů

24.02.2021 | Aktuality, Obec

Místa určená k shromažďování a sběru jednotlivých druhů elektro odpadů se v obci
nacházejí na níže uvedených místech:


• vestibul Obecního úřadu


E-BOX
zde můžete odkládat veškerá drobná nefunkční elektro zařízení z domácnosti i kanceláře
( např.: kalkulačky, telefony, MP3 přehrávače, ruční nářadí, drobné kuchyňské spotřebiče…)

ECOLAMP – BOX
zde můžete odkládat staré baterie
(např.: nefunkční baterie z mobilních telefonů, hodinek, hraček, alkalické baterie…)

ECOBAT – BOX
zde můžete odkládat staré baterie
(např.: nefunkční baterie z mobilních telefonů, hodinek, hraček, alkalické baterie…)


sběrný dvůr obce Vápenná


KLECOVÝ KONTEJNER, BIG – BAGY, E – DOMEK
zde můžete odkládat veškeré nefunkční elektro zařízení z domácnosti i kanceláře
( např.: vysoušeče vlasů, TV, rádia, vysavače, ruční nářadí, PC, monitory, tiskárny, DVD
přehrávače, lednice, mrazáky, sporáky, pračky, myčky, kompresory, drobné kuchyňské
spotřebiče…)


SBĚRNÁ NÁDOBA ECOLAMP, E – DOMEK
zde můžete odkládat veškeré nefunkční světelné zdroje a svítidla
(např.: zářivky, výbojky, LED světelné zdroje, halogenové žárovky, úsporné žárovky, domácí
svítidla, zářivková tělesa, lustry…)


SBĚRNÁ NÁDOBA NA BATERIE A AKUMULÁTORY
zde můžete odkládat veškeré nefunkční baterie a akumulátory
( např.: alkalické baterie, knoflíkové baterie, auto akumulátory, akumulátory z AKU nářadí…)


SBĚRNÁ NÁDOBA NA JEDLÉ OLEJE A TUKY
zde můžete odkládat upotřebené jedlé oleje a tuky v plastových obalech nebo PET lahvích


SBĚRNÁ NÁDOBA NA ODĚVY, OBUV A TEXTIL
zde můžete odkládat čisté a zabalené oděvy, obuv, bytový textil a hračky


• venkovní prostory u hasičské zbrojnice


SBĚRNÁ NÁDOBA NA ODĚVY, OBUV A TEXTIL
zde můžete odkládat čisté a zabalené oděvy, obuv, bytový textil a hračky


Prosíme občany, aby do nádob na tříděný odpad ( papír, plast, sklo)
nevkládali komunální odpad !!!
Děkujeme.

INFORMACE – SVOZ BIOODPADU V ROCE 2021


Vážení spoluobčané,
na základě schválené obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém komunitního
kompostování a také s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám, Vám oznamujeme, že první svoz
bio odpadu se uskuteční v pondělí dne 1.3.2021, následující svoz bude uskutečněn dne
15.3.2021.


Další svozy budou uskutečňovány v těchto termínech:


• v měsících březen, duben a listopad – 14-ti denní interval – každý liché pondělí


• v měsících květen, červen, červenec, srpen, září a říjen – týdenní interval – každé pondělí
Poslední svoz se uskuteční dne 22.11.2021.


Naplněné nádoby na bio odpad prosím nachystejte v den vývozu na odvozní místo – stejně jako
nádoby na směsný komunální odpad.


Co do nádob na bio odpad PATŘÍ:
• posekaná tráva, listí, větvičky, plevel, zbytky zeleniny a ovoce, zbytky z kávy a čaje,
skořápky vajíček, zvadlé květiny, zemina z květináčů, kůra ze stromů, ořez ze stromů…


Co do nádob na bio odpad NEPATŘÍ:
• maso a kosti, tekuté zbytky jídel, oleje, uhynulá zvířata, popel z uhlí a cigaret, trus
býložravých zvířat, plasty, sklo, kovy, kameny, stavební odpad, textilní materiál…


NEVHAZUJTE bio odpad do nádob v igelitových sáčcích a taškách!!!


DĚKUJEME, ŽE ODPADY TŘÍDÍTE.


Zdeněk Profous – místostarosta obce