Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

11.04.2023 | Dokumenty ke zveřejnění, Vodné a stočné

porovnani-vsech-polozek-1