REVITALIZACE CENTRA OBCE VÁPENNÁ

30.12.2014 | Projekty

Předmětem projektu je revitalizace a komplexní řešení plochy obecního parku a veřejné zeleně v
centru Obce Vápenná. V této části obce se nachází téměř veškerá občanská vybavenost a služby, kdy
přímo u předmětných ploch je Obecní úřad a Multifunkční centrum Vápenná, v bezprostřední
blízkosti pak ZŠ, hasičská zbrojnice, autobusová zastávka, prodejna potravin, restaurace, kostel, MŠ,
knihovna, pošta a další služby. Předmětné plochy jsou vzájemně propojené.
Stav ploch parku a veřejné zeleně byl před realizací projektu velice špatný, technicky a vegetačně
dožilý, limitující frekvenci a účel jejich využití. Zajištění bezpečnosti pohybu po těchto plochách, jejich
bezbariérovosti, širokých užitných volnočasových a relaxačních možností a řešení dalších souvisejících
krizových aspektů Obce byly hlavními cíli projektu.V rámci projektu byly nezpevněné, vyšlapané, nerovné cesty nahrazeny kvalitními, bezpečnými a
bezbariérově upravenými komunikačními plochami. Nové prvky mobiliáře a nové funkční členění
parku do různě využitelných zón rozšířily škálu možností jeho využití. Pro zvýšení bezpečnosti pohybu
byly plochy opatřeny také veřejným osvětlením.
Komplexně zrevitalizované plochy veřejné zeleně a zdejší vegetace pak představují oživení a zpestření
urbanizované části centra obce, a to nejen z estetického, ale také z užitného hlediska.
Předložený projekt také usnadňuje obyvatelům obce parkování aut přímo v centru obce.