Zveřejnění záměru prodloužení nájemní smlouvy na části pozemků-p.č. 2466/1 a p.č. 2486 o celk.výměře 479 m2 v k.ú. Vápenná

29.08.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

zverejneni-2466.1-a-2486