Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Vápenná pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022, konané ve dnech 23. a 24.09.2022

20.07.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

jmenovani-zapisovatele