Tisková zpráva – „Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit“

25.03.2011 | Tiskové zprávy