Veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (09/2019-06/2023)

13.02.2023 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

vv-zasady