Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje OK a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 5

10.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

verejna-vyhlaska