Veřejná vyhláška – oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

02.07.2022 | Veřejné vyhlášky

VV