Výroční zpráva obce Vápenná o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

10.02.2022 | Povinně zveřejňované informace

Vyrocni-zprava-obce-Vapenna