Záměr obce prodat pozemky v k.ú. Vápenná: část p.č. 2702/5 o výměře 163 m2, část p.č. 2675/14 o výměře 107 m2 a část p.č. 3517/6 o výměře 194 m2

16.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

2702.5-2675.14-a-3517.6