Záměr obce prodloužit nájemní smlouvu na část pozemku p.č. 333/1 o výměře 750 m2 a část pozemku p.č. 333/9 o výměře 92 m2 v k.ú. Vápenná

21.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

hazucha-333.1