Záměr obce prodloužit nájemní smlouvu na část st. pozemku p.č. 113 o výměře 21 m2 v k.ú. Vápenná a nájemní smlouvu na část PK pozemku p.č. 407/4 o výměře 250 m2 v k.ú. Vápenná

16.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

zdenek-kubicek