Záměr obce prodloužit nájemní smlouvu na části pozemků p.č. 2675/4 a p.č. 2675/5 o celkové výměře 300 m2 v k.ú. Vápenná

16.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

h.hannig-2675.4-a-td.