Záměr obce prodloužit nájemní smlouvu na části pozemků – p.č. 2675/6, p.č. 2675/7 a p.č. 2675/8 o celkové výměře 300 m2 v k.ú. Vápenná

21.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

bartonek-2675.6-a-tak