Záměr obce prodloužit nájemní smlouvu na části pozemků – st.p.č.87/1 a p.č. 95/1 o celkové výměře 85 m m2 v k.ú. Vápenná a nájemní smlouvu na část pozemku p.č. 95/1 o výměře 28 m2 vk.ú. Vápenná

21.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

Hrtusova-d.c.3-a-d.c.-2-k-87.1-atd.