Záměr obce prodloužit nájemní smlouvu na části pozemků – p.č. 2702/2 a p.č. 3517/6 o celkové výměře 494 m2 v k.ú. Vápenná

24.11.2022 | Záměr pronájmu, prodeje

cepkova-2702.2-a-3517.6