Záměr obce prodloužit nájemní smlouvu na části pozemků – p.č. 2675/2, p.č. 2675/3, p.č. 2675/4 a p.č. 2675/5 o celkové výměře 250 m2 v k.ú. Vápenná

21.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

novakova-2675.2-atd