Záměr obce uzavřít dodatek č. 1 na prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2466/1 o výměře 586 m2 v k.ú. Vápenná

14.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

p.c.2466.1-o-vymere-586-m2