Záměr obce uzavřít dodatek č. 3 na prodloužení nájemní smlouvy na části pozemků p.č. 2675/4 a p.č. 2675/5 o celkové výměře 300 m2 v k.ú. Vápenná

15.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

p.c.2675.4-a-p.c.-2675.5-o-vymere-300-m2