Záměr obce uzavřít dodatek č. 4 na pronájem části pozemku p.č. 1341/5 o výměře 1712 m2 a části p.č. 392/2 o výměře 685 m2 v k.ú. Vápenná.

14.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

p.c.1341.5-o-vymere-1712-a-p.c.392.2-o-vymere-685