Záměr obce uzavřít dodatek č. 3 na prodloužení platnosti nájemní smlouvy na pozemky p.č. 86 a p.č. 3444/10 o celkové výměře 140 m2 v k.ú. Vápenná.

16.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

p.c.-86-a-p.c.-3444.10-o-vymere-140-m2