Záměr obce uzavřít dodatek č. 1 na prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 2620/3 o výměře 207 m2 v k.ú Vápenná.

15.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

p.c.-2620.3-o-vymere-207-m2