Záměr obce uzavřít dodatek č. 4 na pronájem částí pozemků p.č. 2675/7, p.č. 2675/8 a p.č. 2675/9 o výměře 300 m2 v k.ú. Vápenná.

14.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

2675.7-2675.8-a-2675.9-o-vymere-300-m2