Záměr obce uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy na pozemky – st.p.č. 37/3 o výměře 137 m2 a p.č. 35/1 o výměře 1158 m2 v k.ú. Vápenná

16.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

kirschnerova-37.3-atd