Zveřejnění záměru obce prodat pozemky část p.č. 2702/5 o výměře 160 m2; část p.č. 2675/14 o výměře 120 m2 a část p.č. 3517/6 o výměře 185 m2 – všechny v k.ú. Vápenná

19.05.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

Zamer-obce-prodat-2702.5