Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemek část p.č. 100/13 o výměře 132 m2 a část p.č. 100/5 o výměře 29 m2

01.08.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

zamer-100.13