Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemek – část p.č. 2466/1 o výměře 586 m2 v k.ú. Vápenná

21.09.2023 | Nezařazené

zamer-2466.1