Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na pozemek p.č. 386 o výměře 601 m2 v k.ú. Vápenná

30.06.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

386