Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky-část p.č. 100/13 o výměře 132 m2 a část p.č. 100/5 o výměře 29 m2 v k.ú. Vápenná

21.06.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

100.13-a-100.5