Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky-část p.č. 2466/1 o výměře 57 m2, část p.č. 2485/2 o výměře 49 m2 a část p.č. 2486/2 o výměře 314 m2 – všechny v k.ú. Vápenná

31.10.2023 | Nezařazené

zamer-pronajmu-2466.1-2485.2-atd