Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky p.č. 498/2 o výměře 306 m2 a st.p.č. 59 o výměře 79 m2 v k.ú. Vápenná

06.04.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

498.2-a-59-3