Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky – parc. č. 2675/8, 2675/9 o celkové výměře 450 m2 v k.ú. Vápenná

14.08.2023 | Nezařazené