Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky v k.ú. Vápenná – část p.č. 176 a část st.p.č. 162 o celkové výměře 174 m2

16.03.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

Zverejneni-zameru-176-162-174-2