Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky v k.ú. Vápenná – část p.č. 2675/7, část p.č. 2675/8 a část p.č. 2675/9 o celkové výměře cca 600 m2

11.04.2023 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

zver.zameru-pronajmout-2675.7