Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky v k.ú. Vápenná – část st.p.č. 380/2 o výměře 118 m2; část p.č. 2540/1 o výměře 588 m2 a část p.č. 2539/5 o výměře 234 m2.

16.02.2023 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

380.2-2540.1-atd