Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek č. 1 na část pozemku p.č. 94/1 o výmře 10 m2 a část p.č. 94/1 o výměře 154 m2 v k.ú. Vápenná

25.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

d.c.1-na-p.c.-64.1