Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek č.3 na pronájem části pozemku p.č.2702/4 o výměře 250 m2 a d.č. 2 na část pozemku p.č.446/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Vápenná.

03.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

d.c.-3-na-2702.4-a-d.c.-2-na-446.1