Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek na části pozemků-p.č.2675/1, p.č.2675/2, p.č. 2675/4 a p.č. 2675/15 o celkové výměře 400 m2 v k.ú. Vápenná.

01.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

d.c.1-na-p.c.2675.-p.c.2675.2-p.c.2675.4-a-p.c.2675.15