Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na části pozemků – parc.č. 2675/8 a parc.č. 2675/9 o celkové výměře 450 m2 v k.ú. Vápenná (2)

11.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

p.c.-2675.8-a-p.c.-2675.9-pro-Marcalika

p.c.-2675.8-a-p.c.-2675.9-pro-Marcalika