Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na část pozemku p.č. 2675/3 o výměře 348 m2 v k.ú. Vápenná.

02.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

d.c.-3-p.c.-2675.3