Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na část pozemku p.č. 2721/1 o výměře 250 m2 v k.ú. Vápenná

24.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

Karin-Haltmarova1