Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na část pozemku p.č. 3609/1 o výměře 156 m2 v k.ú. Vápenná

10.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

p.c.-3609.1-o-vymere-156